Å være mann i 2018 handler mer om å være fri & bevisst, en streng & dominant

Livet er i konstant endring, og det samme er vi mennesker. Noen ganger tvinges vekst frem, mens andre ganger gynger vi med på utviklingen, i dansen med livet. 

Som mann så merker jeg at gamle tankesett og væremåter rundt maskulinitet, blir stadig utfordret. 

Å være mann i dag handler ikke bare om å ha penis & testosteron, da mannens rolle i samfunnet går mer over til det sanne uttrykket av frihet & bevissthet.  

Mannen er friere, både i kropp og sinn, mer bevisst på seg selv, alle sine styrker, alle sine svakheter & følelser, og ikke minst tar han større ansvar for helsen sin, på alle plan. 

Alle mennesker er både maskuline og feminine  

Jeg tror veldig på yin & yang, og at kvinner og menn har både maskulin og feminin energi, og ikke minst at det må være balanse mellom det maskuline og feminine. 

Vi vet likevel at det er fysiske forskjeller mellom mann og kvinne, blant annet i form av hormoner, kroppsform og kjønnsorganer.  

Samfunnets definisjon av kvinnen og mannen har kanskje vært litt dysfunksjonell. Mannens klisje rolle vært den autoritære, ikke følende skikkelsen som tjener penger, er i kontroll, ikke gråter, mens kvinnen har vært hjemme med barna, og viser følelser. 

Det er selvfølgelig nyanser her, og jeg prøver på ingen måte å stigmatisere, men å ha en ærlig samtale om hva som har vært, og kanskje skape rom for en vei videre

Barna viser oss hvordan vi skal være?

Jeg tror vi kan lære mye av barn, & både guttebarn og jentebarn vise følelser, gråter, viser tydelig når de er sint, når de er glad. Ler høylytt, rister når de er frustrert, og viser tydelig at det å vise følelser er et menneskelig trekk, som både kvinner og menn trygt kan gjøre. 

Likevel er det en forskjell på gutter & jenter, da jentene er mer feminine både fysisk, og i både følelseslivet og væremåten, og guttene mer maskuline. 

Det er mer drama og skuespill med jentene, de er mer som rytmene i naturen, og guttene mer straight forward, fotball og biler, samtidig som at det er fin flyt mellom det maskuline og feminine, i både guttene og jentene, og i mellom dem.  

Undertrykkelse i begge leirer

Det har vært mye fokus på kvinnens undertrykkelse i historien, og det er umulig å være uenig i det. Men hvis du går i dybden på det, så er det ingen tvil om at både mannen og kvinnen har vært undertrykt både seksuelt, og medmenneskelig.

Mannens undertrykkelse glemmes ofte, og da spesielt undertrykkelsen av følelser, som har gjort oss menn stressa og lite i kontakt med oss selv.

Og hva er deilig med livet hvis vi ikke kan føle det? Hva er digg med å være med en kvinne, hvis du ikke føler hennes nærvær, føler hennes puls og vibrerende kjærlighet i hele ditt system.  

Jeg tror personlig ikke at menn bør bli som kvinner emosjonelt, men at undertrykte følelser skaper helseproblemer både for kvinner og menn, og at vi menn har et ansvar for å komme i balanse følelsesmessig, for å kunne være fri og bevisst, og nyte livets goder.

 

Er du klar for å gro bart og spre bevissthet rundt menns helse i Movember