ISBADING er bra for helsen.

ISBADING er bra for helsen.

Isbading er positivt for helsen  I November 2017 begynte jeg å bade i sjøen etter å ha eksperimentert med kalde dusjer. Jeg drev med isbading jevnt, flere ganger i uken over en 3 måneders periode, for å se hva dette kunne gjøre med helsen min.  Jeg hadde hørt mye...
STRESS, alt du trenger å vite!

STRESS, alt du trenger å vite!

Stress kan skape smerte, mentale lidelser, og livsstilssykdommer Stress er blitt den nye folkesykdommen, og kan over tid skape fysisk smerte i kroppen, mentale lidelser, og livsstilssykdommer. Jeg ønsker derfor å skape mer bevissthet rundt stress, og samtidig lære deg...