Seksuelt bra nok. 

Seksualitet er et viktig tema. Livet er en eneste lang seksual akt. Du blir unnfanget under akten, du presser deg igjennom din mors kanal for å komme hit, og du bruker store deler av livet til å utforske din seksualitet. Det kan være skikkelig frustrerende å ikke føle seg bra nok seksuelt. 

Jeg selv kjent på frykt for å ikke være stor nok, ikke klare å holde ut lenge nok, eller generelt kjent på inferioritetskompleks rundt min egen seksualitet, og det gjør skikkelig vondt, sånn langt inni sjela.   

Men, jeg har også opplevd hvordan det kan endres. Det som er fint med selvtillit, er at det handler kun om de tankene du har om deg selv. Det holder selvfølgelig ikke å bare å bytte ut jeg er ikke bra nok, til at jeg er bra nok. Man må også ta tak i de dypereliggende sårene som er roten i problemet.  

Familiært bra nok.

Det å føles seg som en god nok far eller mor, en god nok kjæreste, en god nok sønn eller datter, er utrolig viktig for å føles seg vel ellers i livet.

Vi mennesker er så utrolig god på å kritisere oss selv. Vi analysere alt vi gjør, og er kjapt ute med pekefingeren når noe kunne ha blitt gjort bedre, eller annerledes. 

Jeg har vært far i snart 3 år, og vet ikke hvor mange ganger jeg har følt meg mislykket, kun på grunn av mine egne tanker, og forventninger. Jeg har også lært at når jeg gir meg selv medfølelse, ser meg selv, så løsner mye. 

Sosialt bra nok. 

Er du en god nok venn, har du nok venner. Er du ensom, og føler at du ikke har noe å tilby menneskene rundt deg? Tro meg, enten du har 200 nære venner, eller 1 nær venn, du har uendelig mye å bidra med, og du er absolutt god nok, akkurat som du er. 

Jeg har selv brukt store deler av livet til å tilpasse meg de menneskene jeg møter, snakke som dem, si at jeg liker de samme tingene, frykte at de ikke liker meg hvis jeg ikke er som dem. Og, også hatt en DYP underliggende frykt om å ikke bli likt. 

Jeg tror at vi kommer langt med å bare være oss selv, i alle møter og alle situasjoner. Fjerne masker, og fjerne eventuelle lag med usikkerhet og tilpasningsdyktighet. Verden er et bedre sted når du er DEG, og jeg er MEG.

Kreativt bra nok. 

Mange føler at de ikke er kreativ, at de ikke kan synge, male, spille et instrument, eller produsere noe som helst kreativt. 

Dette handler igjen om tanker du har om deg selv, og selvfølgelig erfaringer i livet. Men du er unik, du har noe helt unikt med din stemme, men din essens, og du er super-kreativ. 

Fjerner du noen lag med usikkerhet, og bryter igjennom, så vil du merke at du som alle andre har en ubegrenset kreativitet, som bare venter på å bli tatt i bruk. Jeg har selv alltid tenkt at jeg ikke kan synge, at jeg ikke er musikalsk, ikke kunstnerisk. Men, har stor glede av å bruke kreativiteten min på de områdene i dag.

Kroppslig bra nok. 

Uansett hvilken form du har, uansett hvor stor eller liten, muskulær eller ikke, så spiller din kropp på lag med deg. Den elsker å holde seg i bevegelse, og den jobber for deg, ikke mot deg. 

Hvilke tanker har du om kroppen din? Du er uansett bra nok, men negative følelser rundt sin egen kropp er skikkelig vondt, men det handler igjen om de tankene du har om deg selv, og de kan endres. 

Alle mennesker opplever manglende selvtillit på er eller annet område, så du er ikke alene. Men, det hjelper å vite at det som regel kun handler om de tankene du har om deg selv, og at du kan endre de. 

Jeg håper du er grei med deg selv: tenker gode tanker om deg selv, sier flotte ting om deg selv, og gjør fine ting for deg selv.